Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English

COVID-19: Ons beleid

Het coronavirus (COVID-19) raakt de wereld en ons allemaal, ook wij bij UniCarriers zijn bezorgd.

In deze tijd is de veiligheid en het welzijn van iedereen van het grootste belang. Voor onze Europese kantoren en fabrieken hebben wij een aantal extra maatregelen genomen zodat het bedrijf zo normaal mogelijk kan functioneren zonder dat men risico loopt op infectie.

Onze kantoren

Vanwege de aard van ons bedrijf is het niet voor al onze medewerkers mogelijk om op afstand te werken. Kantoormedewerkers werken waar mogelijk en met instemming van hun managers thuis en vergaderingen vinden online of telefonisch plaats. Ieder evenement waarvoor fysieke bijeenkomsten nodig zijn, als trainingen, zijn tot nader order uitgesteld. Medewerkers worden aangemoedigd om regelmatig hun handen te wassen en thuis te blijven bij de geringste ziekte verschijnselen.  

Wij willen bezoekers van externe bedrijven vragen ons telefonisch te contacteren.  Overleggen en vergaderingen kunnen we online of telefonisch organiseren en indien mogelijk uitstellen.

Reizen voor externe evenementen als leveranciersbezoeken of beurzen zijn tot nader order geannuleerd.

Externe bezoeken door verkoop- / servicemedewerkers

Ook de regels voor bezoeken aan externe partners zijn tot nader order aangepast  UniCarriers volgt de door de overheid opgelegde maatregelen   Commerciële bezoeken zijn, behoudens aanpassing van de maatregelen vanwege de overheid, niet toegelaten.  Dringende service interventies zijn dat wel.

In onze fabrieken

Onze productiefaciliteiten hebben ook aangepaste maatregelen genomen om het risico op infectie te verminderen. Fysieke vergaderingen zijn niet wenselijk en bezoeken van externen zijn niet langer toegestaan. Alleen materiële leveringen of dringende servicebezoeken zullen in overleg plaatsvinden.

Wij beseffen dat de mogelijkheid bestaat dat een groot aantal productiemedewerkers wegens ziekte kan gaan uitvallen. En dat mogelijks bepaalde onderdelen niet of niet tijdig worden aangeleverd. 

Binnen alle afdelingen, alle facetten en alle niveaus van ons bedrijf zullen we de beslissingen van de lokale gezondheidsautoriteiten nauwlettend volgen en we zullen ons interne beleid hierop blijven aanpassen.

Bij vragen verwijzen wij u naar uw vaste contactpersoon bij UniCarriers. Ook zijn wij gewoon bereikbaar via  052 30 33 33 of via info-be [at] unicarrierseurope.com

Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English