Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English

COVID-19 & Ons beleid

Het coronavirus (COVID-19) raakt de wereld en ons allemaal, ook wij bij UniCarriers zijn bezorgd.

In deze tijd is de veiligheid en het welzijn van iedereen van het grootste belang. Voor onze Europese kantoren en fabrieken hebben wij een aantal extra maatregelen genomen zodat het bedrijf zo normaal mogelijk kan functioneren zonder dat iemand risico loopt op infectie.

Onze kantoren

Vanwege de aard van ons bedrijf is het niet voor al onze medewerkers mogelijk om op afstand te werken. Kantoormedewerkers werken waar mogelijk en met instemming van hun managers thuis en vergaderingen vinden online of telefonisch plaats. Ieder evenement waarvoor fysieke bijeenkomsten nodig zijn, zoals trainingen, zijn tot nader order uitgesteld. Medewerkers worden aangemoedigd om regelmatig hun handen te wassen en thuis te blijven bij de geringste ziekteverschijnselen.  

Wij willen bezoekers van externe bedrijven vragen ons telefonisch te benaderen. Overleggen en vergaderingen kunnen we online of telefonisch organiseren en indien mogelijk uitstellen.

Zowel binnen- als buitenlandse zakenreizen worden tot een absoluut minimum beperkt. Wanneer absoluut noodzakelijk, zullen we een risicobeoordeling uitvoeren. Reizen voor externe evenementen zoals leveranciersbezoeken of beurzen zijn tot nader order geannuleerd.

Externe bezoeken door verkoop- / servicemedewerkers

Ook de regels voor bezoeken aan externe partners zijn gewijzigd. UniCarriers zal gehoor geven aan het aangepaste beleid van de externe partners en in geval van noodzakelijke servicebezoeken zullen risicobeoordelingen en preventieve maatregelen vóór het bezoek samen met onze klanten worden besproken en uitgevoerd.

Naast het doorvoeren en opvolgen van deze aangescherpte regels betekent het tot op heden dat we slechts een aangepaste 24 uurs dienstverlening voor de afdeling service hebben ingesteld. Hierbij stellen we dat, in voorkomende gevallen en voor ieders veiligheid, de werkzaamheden naar een volgende dag geschoven en dan uitgevoerd zullen worden.

In onze fabrieken

Onze productiefaciliteiten hebben ook aangepaste maatregelen om het risico op infectie te verminderen. Fysieke vergaderingen zijn niet wenselijk en bezoeken van externen zijn niet langer toegestaan. Alleen materiaalleveringen of dringende servicebezoeken zullen in overleg plaatsvinden.

Wij beseffen dat de mogelijkheid bestaat dat een groot aantal productiemedewerkers wegens ziekte uitvalt. Wij beschikken over alternatieven, wij kunnen onze middelen opnieuw toewijzen daar waar ze het meest nodig zijn, zo zorgen we samen met u voor de continuïteit van de productie. Momenteel is ons grootste probleem niet de productie, maar de aflevering van klaargemaakte trucks in de verschillende landen. De oorzaak hiervan zijn overheidsmaatregelen en de verschillende bedrijven die tijdelijk stilgelegd zijn.

Binnen alle afdelingen, alle facetten en op alle niveaus van ons bedrijf zullen we de beslissingen van de lokale gezondheidsautoriteiten nauwlettend volgen en we zullen ons interne beleid hierop blijven aanpassen.

Bij vragen verwijzen wij u naar uw vaste contactpersoon bij UniCarriers. Ook zijn wij gewoon bereikbaar via 088 205 30 00 of via info-nl [at] unicarrierseurope.com 

 

Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English