Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English

Privacy beleid

Dit privacybeleid is gepubliceerd op 25-05-2018.

Mitusbishi Logisnext Europe (MLE) hecht groot belang aan de bescherming van de privacy van onze klanten, websitebezoekers en andere contactpersonen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (GDPR). Op deze pagina vindt u informatie over de persoonsgegevens die wij over u vergaren, waarom wij deze vergaren en hoe wij deze gebruiken en beschermen.

Wie zijn wij?

MLE produceert en levert apparatuur en oplossingen op het gebied van materiaalhandling. Ons hoofdkwartier bevindt zich in Mölnlycke, Zweden, en wij hebben vestigingen in België, Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Het adres van ons hoofdkantoor is:

MLE Group Office Filial

Metallvägen 9

435 33 Mölnlycke

Zweden

Het btw-nummer van het bedrijf is 516412-2276.

Wanneer vergaren wij persoonsgegevens van u?

Websitebezoekers

Als u een van de formulieren op onze website invult – bijvoorbeeld om een zakelijke aanvraag te doen of een blog te abonneren. Als u ons uw persoonsgegevens niet verstrekt via een van onze formulieren, kunnen wij via de website geen persoonlijke informatie over u vergaren, maar eventueel wel uw geanonimiseerde IP-adres opslaan.

Sollicitanten en studenten

Als u bij MLE solliciteert op een vacature, naar een stage of voor het schrijven van uw masterscriptie.

Klanten

Als u klant wordt van MLE (door producten, oplossingen of cursussen en opleidingen te kopen) vergaren wij persoonlijke informatie om in contact met u te kunnen treden en onze zakelijke relatie te onderhouden.

Leveranciers

Als u contact opneemt met MLE of een contract aangaat als leverancier of potentiële leverancier.

Waarom vergaren en gebruiken wij deze persoonsgegevens?

Websitebezoekers en klanten

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of voor klantenservice.
Wij kunnen uw informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:

o   Om u marketingmateriaal toe te zenden dat u heeft aangevraagd – zoals informatie over onze producten en diensten, blogteksten of andere informatie die voor u van interesse kan zijn, of evenementen en campagnes waarbij wij betrokken zijn.

o   Om u aankondigingen van blogs te sturen als er een nieuwe bijdrage is verschenen op een van de blogs waarop u bent geabonneerd.

o   Om te antwoorden op een zakelijke aanvraag die u heeft gedaan via een van onze formulieren of de communicatie hierover voort te zetten (bijvoorbeeld een antwoord geven op een vraag die u over een product of dienst hebt gesteld).

o   Om een zakelijke relatie met u te onderhouden door contactinformatie en informatie over contactopname in het verleden in een CRM-systeem (klantrelatiebeheer) op te slaan.

o   Om cursussen te boeken die u hebt aangevraagd en cursuscertificaten uit te geven.

Sollicitanten en studenten

Bij sollicitaties en de plaatsing van stagairs maken wij gebruik van persoonsgegevens om het contact tot stand te brengen en de geschiktheid voor de functie vast te stellen.

Leveranciers

Wij maken gebruik van persoonsgegevens om contracten te kunnen afsluiten en contactinformatie voor onze leveranciers actueel te houden.

Wat is onze wettelijke basis voor het vergaren van persoonsgegevens?

Websitebezoekers

Toestemming – Wij vergaren uw persoonsgegevens alleen als u hiervoor toestemming geeft op het moment dat deze worden vergaard. U dient bijvoorbeeld toestemming te geven voor het vergaren van uw gegevens wanneer u een van onze contactformulieren verzendt.

Sollicitanten en studenten

Bij sollicitaties vertrouwen wij op legitieme belangen en wettelijke verplichtingen.

Leveranciers

Bij huidige en potentiële leveranciers is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op een tot stand gekomen contract of een legitiem belang om een zakelijke relatie aan te gaan.

Klanten

Bij huidige en potentiële klanten is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op een tot stand gekomen contract of een legitiem belang om een zakelijke relatie aan te gaan.

Wat voor persoonsgegevens vergaren wij?

Websitebezoekers

Als u een contactformulier invult, kunnen wij uw naam, bedrijf, adres en vestigingsplaats van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnumer vergaren. Het kan echter zijn dat wij niet naar al deze persoonsgegevens vragen. Op de website kunnen wij ook uw IP-adres vergaren en activiteiten registreren die u op de website hebt ondernomen, zoals het bekijken van een bepaalde pagina of het klikken op een bepaalde knop.

Wij vergaren geen "bijzondere categorieën persoonsgegevens" zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Sollicitanten en studenten

Bij sollicitaties vergaren wij standaard-contactinformatie, sollicatiebrief, curriculum vitae en gedragsprofiel, referenties en hun inschatting.

Klanten

Bij klanten en potentiële klanten kunnen wij standaard-contactinformatie vergaren zoals naam, zakelijk e-mailadres, telefoonnummer en zakelijk adres. Van klanten die een cursus hebben gevolgd bij het Competence and Training Centre vergaren wij tevens het burgerservicenummer. Informatie met betrekking tot eerdere transacties en samenkomsten kan ook worden opgeslagen.

Leveranciers

Van huidige en potentiële leveranciers vergaren wij naam en contactinformatie voor de volgende functies: verkoop, kwaliteitsmanagement en logistiek.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Websitebezoekers

Als u ons uw persoonsgegevens via een contactformulier op de website verstrekt, bewaren wij deze zolang als wij denken dat nodig is om de taak uit te voeren waarvoor u ons deze gegevens hebt verstrekt of om het mogelijk te maken om u in de toekomst adequaat te kunnen helpen. Als u bijvoorbeeld op een blog geabonneerd bent, worden uw persoonsgegevens opgeslagen zolang u op deze blog geabonneerd bent, zodat u per e-mail updates kunt ontvangen zodra er nieuwe blogteksten worden gepubliceerd. Uw persoonsgegevens worden onmiddellijk veilig gewist zodra u hierom vraagt.

Sollicitanten en studenten

Voor sollicitaties slaan wij uw gegevens op gedurende het sollicitatieproces tot twee jaar hierna.

Klanten

Wanneer wij uw informatie in ons CRM-systeem opslaan, bewaren wij deze zolang als wij denken dat nodig is om de taak uit te voeren waarvoor u ons deze gegevens hebt verstrekt of om het mogelijk te maken om u in de toekomst adequaat te kunnen helpen – bijvoorbeeld om te zien welke apparatuur u in het verleden hebt gekocht.

Leveranciers

Wij behouden uw gegevens gedurende de duur van het contract en zolang er een zakelijke belang tussen de bedrijven bestaat.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U hebt recht op het onderstaande:

·        Een kopie van alle persoonsgegevens die wij van u bezitten. Deze dient te worden verstrekt in een machinaal leesbaar formaat.

·        Actualiseren of wijzigen van uw persoonsgegevens.

·        Geheel of gedeeltelijk wissen van uw persoonsgegevens.

·        Geheel of gedeeltelijk staken van het verwerken van uw persoonsgegevens, ongeacht of wij deze bezitten of niet.

Als u een van deze zaken wilt aanvragen, kunt u een e-mail zenden aan privacy [at] unicarrierseurope.com

Hoe gebruiken wij cookies?

De cookies die wij gebruiken vergaren bepaalde informatie terwijl u de website bezoekt, zoals de browser die u gebruikt, uw IP-adres en de activiteiten die u op de website onderneemt. Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren bij uw bezoek aan de website – bijvoorbeeld door u door te sturen naar de juiste landelijke website. Meer informatie over cookies vindt u hier: ons cookiebeleid.

Delen wij uw gegevens met derden?

Wij delen noch verkopen uw gegevens aan derden buiten de MLE-groep.

Heeft iemand anders toegang tot uw persoonsgegevens? (verwerkende partijen en subverwerkers)

Bepaalde externe partijen met wie wij samenwerken kunnen toegang hebben tot de persoonsgegevens die u ons via de website hebt verstrekt – bijvoorbeeld externe bedrijven en leveranciers die toegang hebben tot de software die wij gebruiken om persoonsgegevens op te slaan. Wij zorgen dat deze externe partijen zich aan ons privacybeleid houden.

Zullen wij ons privacybeleid wijzigen?

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd of geactualiseerd. Als er significante wijzigingen zijn aan ons privacybeleid of aan de manier waarop wij uw gegevens gebruiken, lichten wij u hierover in.

Hoe kan ik een klacht indienen inzake mijn privacy?

Als u een klacht wilt indienen over hoe wij uw gegevens vergaren of gebruiken, kunt u een e-mail zenden aan privacy [at] unicarrierseurope.com

U kunt echter ook direct een klacht indienen bij uw nationale autoriteit voor gegevensbescherming, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland of Datainspektionen in Zweden.

 

Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English