Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble publisert 25/05/2018.

Hos Mitsubishi Logisnext Europe (MLE) er vi opptatt av å beskytte personvernet til kundene våre, de som besøker nettsiden vår og andre kontakter i samsvar med EUs personvernforordning. På denne siden kan du finne informasjon om hvilke personlige data vi samler inn fra deg, hvorfor vi samler den inn og hvordan vi bruker dem og beskytter dem.

Hvem er vi?

MLE produserer og leverer logistikkutstyr og -løsninger.  Hovedkontoret vårt ligger i Mölnlycke i Sverige, og vi har datterselskaper i Belgia, Danmark, Tyskland, Spania, Frankrike, Nederland, Norge, Sverige og England.

Adressen til hovedkontoret vårt er:

MLE Group Office Filial

Metallvägen 9

435 33 Mölnlycke

Sverige

Selskapets mva.-nummer er 516412-2276.

Når samler vi inn personopplysninger om deg?

Når du besøker nettsiden vår

Dersom du fyller ut et skjema på nettsiden vår – for eksempel for å sende en forretningsforespørsel eller for å abonnere på en blogg. Hvis du ikke oppgir personlige data via et av skjemaene våre, kan vi ikke samle inn personopplysninger om deg via våre nettsider, men din anonyme IP-adresse kan bli registrert.

Jobbsøkere og studenter

Dersom du søker på en ledig stilling, praksisplass eller mulighet for å skrive masteroppgave hos MLE.

Kunder

Dersom du blir kunde hos MLE (dersom du kjøper produkter eller tjenester, eller opplærings- eller utdannelsestjenester), kan vi samle inn informasjon om deg, slik at vi kan kontakte deg og ivareta vårt forretningsmessige forhold.

Leverandører

Dersom du etablerer kontakt eller signerer kontrakter med MLE som leverandør eller potensiell leverandør.

Hvorfor samler vi inn og bruker slike personlige data?

Når du besøker nettsiden vår og kunder

Vi bruker dine personopplysninger til markedsføring og kundeservice.  
Vi kan bruke informasjonen din til disse formålene:

o   Vi kan sende deg markedskommunikasjon som du har bedt om – for eksempel informasjon om våre produkter og tjenester, bloggposter eller annen korrespondanse som du kan være interessert i, eller arrangementer og kampanjer som vi tilbyr.

o   Vi kan sende deg bloggmeldinger når det legges ut nytt innhold på blogger du abonnerer på.

o   Vi kan svare på eller følge opp forretningsforespørsler du har sendt via et av våre skjemaer (for eksempel for å gi deg et svar på spørsmål du har stilt om et produkt eller en tjeneste).

o   Vi kan ivareta vårt forretningsforhold til deg ved å lagre kontaktinformasjon og informasjon om tidligere kontakt i et CRM-system.

o   Vi kan bestille opplæringskurs du har søkt på og utstede sertifikater.

Jobbsøkere og studenter

I forbindelse med jobbsøknader eller studentengasjementer bruker vi personopplysninger for å opprette kontakt og undersøke om søker er egnet til jobben.

Leverandører

Vi bruker personopplysninger til å signere kontrakter og vedlikeholde korrekt kontaktinformasjon om våre leverandører.

Hvilket juridisk grunnlag har vi for å samle inn personopplysninger?

Når du besøker nettsiden vår

Samtykke – Vi samler kun inn personopplysninger når du samtykker til at vi samler inn data. For eksempel må du samtykke til at vi samler inn data fra skjemaet når du sender inn et av kontaktskjemaene våre.

Jobbsøkere og studenter

For jobbsøknader er vi avhengig å kunne stole på legitim interesse og juridiske forpliktelser.

Leverandører

For nåværende og fremtidige leverandører baserer vi vår innsamling av data på en etablert kontrakt eller en legitim interesse, slik at vi kan ivareta en forretningsrelasjon.

Kunder

For nåværende og fremtidige kunder baserer vi vår innsamling av data på en etablert kontrakt eller en legitim interesse, slik at vi kan ivareta en forretningsrelasjon.

Hvilken type personopplysninger samler vi inn?

Når du besøker nettsiden vår

Når du fyller ut et kontaktskjema, kan vi samle inn navnet ditt, navnet på selskapet ditt, adressen og byen til selskapet ditt samt e-postadressen og telefonnummeret ditt. Men det er ikke sikkert at vi vil be om alle disse personopplysningene. På nettsiden vår kan vi også samle inn IP-adressen og lagre aktiviteter du utfører på nettsiden vår - for eksempel om du går inn på en bestemt side eller klikker på en bestemt knapp.

Vi lagrer ikke spesielle personopplysninger som beskrevet i EUs personvernforordning.

Jobbsøkere og studenter

I forbindelse med jobbsøknader samler vi inn grunnleggende informasjon, søknadsbrev, CV, og atferdsprofil, referansekontakter og evaluering av dem.

Kunder

Når det gjelder kunder og potensielle kunder, samler vi inn grunnleggende informasjon som navn, bedriftse-post, telefonnummer og forretningsadresse. Dersom kundene har fått opplæring av oss ved vårt opplæringssenter, samler vi også inn personnummer. Informasjon relatert til tidligere avtaler og møter kan også bli lagret.

Leverandører

For nåværende og potensielle leverandører samler vi navn, kontaktinformasjon til følgende funksjoner: salg, kvalitet og logistikk.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Når du besøker nettsiden vår

Når du gir oss personopplysninger via et kontaktskjema på nettsiden vår, kan vi lagre dem så lenge vi mener det er nødvendig for å utføre oppgaver du har gitt oss tidligere eller for å gjøre det mulig for oss å hjelpe deg i fremtiden. Dersom du for eksempel velger å abonnere på en blogg, vil personopplysningene dine forbli lagret til du slutter å abonnere, slik at vi kan oppdatere deg via e-post når nye poster blir lagt ut. Dersom du ber om det, vil personopplysningene dine bli slettet på en sikker måte.

Jobbsøkere og studenter

I forbindelse med jobbsøknader lagrer vi data mens rekrutteringen pågår og i to år etterpå.

Kunder

Dersom vi lagrer informasjon om deg i vårt CRM-system, lagrer vi den så lenge vi tror vi behøver den for å utføre oppgaver du har gitt oss, eller for å hjelpe deg i fremtiden – for eksempel for å se hva slags utstyr du har kjøpt tidligere.

Leverandører

Vi beholder informasjonen din i kontraktsperioden og så lenge det finnes en forretningsinteresse mellom selskapene.  

Hvilke rettigheter har du i forhold til personopplysningene dine?

Du har rett til å be om følgene:

·        En kopi av alle personopplysninger vi har lagret om deg. Denne skal leveres i et format som kan leses maskinelt.

·        At vi oppdaterer og endrer personopplysningene dine.

·        At vi sletter alle eller noen av personopplysningene dine.

·        At vi slutter å bruke eller delvis slutter å bruke personopplysningene dine, enten vi lagrer personopplysningene dine eller ikke.

Dersom du ønsker å sende oss en forespørsel angående noen av punktene over, kan du sende en e-post til: privacy [at] unicarrierseurope.com

Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Informasjonskapslene vi bruker samler inn visse typer informasjon mens du besøker en nettside. Det kan være informasjon om nettleser, IP-adresse og hva du gjør på nettsiden. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre opplevelse når du bruker nettsiden vår – for eksempel ved å sende deg til en korrekt lokal nettside som er tilpasset landet der du bor. Du kan lese ytterligere informasjon om informasjonskapsler på our cookie policy page.

Deler vi personopplysningene dine med andre?

Vi deler ikke eller selger dataene dine til noen andre utenfor MLE-gruppen, med mindre vi trenger å involvere en tredjepart (distributører, forhandlere og andre partnere) for å etterkomme forespørselen din.

Har andre tilgang til personopplysningene dine? (Prosessorer og underprosessorer)

Enkelte tredjeparter som vi samarbeider med har tilgang til de personopplysningene som du har gitt oss via nettsiden – for eksempel kan eksterne agenturer og leverandører ha tilgang til programvaren vi bruker til å lagre personlig data. Vi passer på at disse tredjepartene overholder våre retningslinjer for personvern.

Endrer vi personvernerklæringen vår?

Denne personvernerklæringen kan endres eller oppdateres fra tid til annen. Dersom det skjer store endringer i personvernerklæringen vår, eller måten vi bruker personopplysningene dine på, vil vi gi deg beskjed.

Hvordan kan jeg klage på hvordan personopplysningene mine håndteres?

Dersom du ønsker å klage på hvordan vi bruker eller samler inn personopplysninger om deg, kan du sende en e-post til privacy [at] unicarrierseurope.com

Du kan også sende en klage direkte til ditt lands databeskyttelsesmyndighet. I Norge er det Datatilsynet.

 

Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English