Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English

EPL

Overview Brochure
I all godshåndtering dreier det seg om fire basisfunksjoner; av-/pålasting, horisontal transport, stabling og plukking. Alle disse operasjonene øker konstnaden uten å øke produktets verdi. Den mest arbeidskrevende, og dermed også den dyreste, operasjonen er ordreplukking. Kostnaden for denne funksjonen kan være opp til tre ganger så stor som de tre andre til sammen.
Raskere utførelse av de andre tre håndteringsfunksjonene vil bidra til lavere kostnader, men det å effektivisere plukkeprosessen gir den aller største gevinsten. Et godt design er nøkkelen til å oppnå dette. Den fysiske utførelsen av oppgaven har ofte naturlige begrensninger, men vareplassering og valg av lokasjon kan ha stor innvirkning på plukkostnadene.
Ordreplukkere som strever med å nå et produkt koster tid og penger. Hvis de derimot har lett tilgang til plukkstedet får de jobben gjort raskt og effektivt. ATLET by UniCarriers EPL trucken er designet for rask, ergonomisk og kostnadseffektiv ordreplukking. EPL er en medium stor truck for ordreplukking, og er tilgjengelig i to basiskonfigurasjoner for plukking fra enten reoler eller hyllesystemer. ATLET by UniCarriers EPL 100 sørger for enkel ordreplukking fra høyder mellom 2800 mm og 3400 mm. Siden operatøren har direkte tilgang til plukkestedet, reduserer EPL plukketiden og dermed også kostnadene.
EPL
Er du interessert i UniCarriers EPL?

Ønsker du å få vite mer?

Du kan gjerne laste ned vår brosjyre!
Overliggende beskyttelse

ProVision overliggende beskyttelse og mastekonsept gir maksimal sikt og sikker bruk.

Pro-Access sidebøyler

Pro-Access sidebøyler med automatisk sensor som hindrer bruk hvis beskyttelsesbøylene er åpne i høyde over 1200 mm.

Knapp for å gå ved siden av

En knapp som gjør det enklere å plukke fra to tilstøtende plasseringer.

Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English