Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English

PS

Overview Brochure
PS kompakt stabler for gående fører.

Alto PS er en robust, kraftig, hendig stabler for gående fører, til fleksibel bruk i trange rom, egnet til håndtering av “åpne” lastbærere.
Denne kompakte stableren for gående fører er ideell til bruk på steder hvor det er trangt om plassen. Den er konstruert for stabling, tidvis ordreplukking og intern transport over korte avstander. Det lave chassiset og den forskjøvne styrearmen gir bedre sikt og sikkerhet - operatøren har klar oversikt over lasten å kan gå ved siden av trucken.

Det ergonomiske styrearmhodet er konstruert for betjening med begge hender og har lett tilgjengelige betjeningsorganer for å lette håndteringen. Tar du opp og plasserer du paller på svært trange steder? Da vil den alternative hevede styrearm og sette den i loddrett stilling gjøre det mulig å arbeide på enda trangere områder.

Topp fleksibilitet opp til 3.590 mm.

Alto PS er en robust, fleksibel og brukervennlig truck for tung bruk under håndtering av ulike typer gods, f.eks. intern transport eller plukking og stabling opp til 3.590 mm.
Er du interessert i UniCarriers PS?

Ønsker du å få vite mer?

Du kan gjerne laste ned vår brosjyre!

Master som gir maksimal styring og sikt

UniCarriers' to master for klar sikt – TV-teleskopmast med maks sikt, eller TFV-teleskopmast med maks. sikt og fritt løft – kombinert med forskjøvet styrearm, som gir full oversikt over gaffel og last.


De presise proporsjonale løfte- og senkefunksjonene gir operatøren full kontroll over lasten og gaffelbevegelsene.


Forskjøvet styrearm for sikker drift

Den forskjøvne styrearmen gjør det mulig for operatøren å gå ved siden av trucken. Dette gir full oversikt over gaffelen og lasten, og reduserer risikoen for fotskader. Den forskjøvne styrearmen har display og tastatur for inntasting av PIN-kode. Tre ulike innstillinger for operatørkategori sikrer at operatøren har tilgang til rett ytelse, avhengig av kjøreferdigheter, og hindrer uautorisert bruk. ATC T4-kontrolleren, inkl. en avansert feilkodefunksjon, bidrar til rask feilsøking.

Plassparende chassis

Det smale, korte chassiset med avrundede kanter gir operatøren anledning til å ta opp og plassere paller på svært trange steder – noe som er spesielt viktig i produksjonen og andre steder med begrenset plass. De avrundede kantene reduserer også faren for skader på godset til et minimum, mens den lave støtfangeren på det korte chassiset hindrer fotskader.For enda bedre utnyttelse av plassen, finnes alternativet med kjøring med hevet styrearm.

Delte komponenter for maksimal driftstid

PS er en modulbasert konstruksjon med Atlets unike konsept med delte komponenter. Den deler komponenter med PLL Piccolo, PSL Solo, PSD Doppio og PSH Alto - det gir maksimal driftstid og sannsynlighet for å få reparert feilen ved første besøk av servicemekaniker (First Time Fix Rate). I tillegg sørger den børsteløse vekselstrømmotoren for lengre vedlikeholdsintervaller.


Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English