Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English

PSD

Overview Brochure
PSD kompakt stabler for gående fører til dobbelthåndtering av paller.

UniCarriers Doppio PSD er en allround, fleksibel stabler for gående fører til dobbelthåndtering av paller.
Doppio PSD stabler for gående fører er egnet til å håndtere “åpne” lastbærere: lasting/lossing på lastebrygger, dobbelt håndtering av paller, ordreplukking/etterfylling og intern transport over korte avstander i lagerhus, supermarkeder og produksjonsområder. Med sitt smale chassis er den kostnadseffektiv og i stand til å ta opp og plassere paller på steder hvor det er trangt om plassen.

Og ved å tilføye den alternative hevede styrearm og sette den i loddrett stilling, kan Doppio PSD arbeide på enda trangere områder. Den forskjøvne styrearmen bedrer sikkerhet og sikt og gir operatøren anledning til å gå ved siden av trucken. Det ergonomiske styrearmhodet er konstruert for betjening med begge hender og har lett tilgjengelige betjeningsorganer for å lette håndteringen.
Fleksibel dobbelt pallestabler.

En robust, fleksibel og brukervennlig pallestabler for ulike materialhåndteringsoperasjoner, f.eks. lasting/lossing, transport eller plukking og stabling.
Er du interessert i UniCarriers PSD?

Ønsker du å få vite mer?

Du kan gjerne laste ned vår brosjyre!

Forskjøvet styrearm for sikker drift

Den forskjøvne styrearmen gjør det mulig for operatøren å gå ved siden av trucken. Dette gir full oversikt over gaffelen og lasten, og reduserer risikoen for fotskader. Den forskjøvne styrearmen har display og tastatur for inntasting av PIN-kode. Tre ulike innstillinger for operatørkategori sikrer at operatøren har tilgang til rett ytelse, avhengig av kjøreferdigheter, og hindrer uautorisert bruk. ATC T4-kontrolleren, inkl. en avansert feilkodefunksjon, bidrar til rask feilsøking.

Plassparende chassis

Det smale (kun 660 mm bredt) og korte chassiset med avrundede kanter gir operatøren anledning til å ta opp og plassere paller på trange steder. De avrundede kantene reduserer også faren for skader på godset til et minimum, mens den lave støtfangeren på det korte chassiset hindrer fotskader. For enda bedre utnyttelse av plassen, finnes alternativet med kjøring med hevet styrearm. Når du frakter PSD på en lastebil, vil den bare ta plassen til en halv pall, takket være den kompakte konstruksjonen.

Friksjonskraftteknologi for ytelse på alle overflater

UniCarriers' patenterte 4-punkts friksjonskraftchassis, inkl. en fleksibel forbindelse mellom lastbærer og motorchassis, sikrer konstant drivhjultrykk, selv på ujevne overflater. Flere valgmuligheter når det gjelder drivhjul og anti-tilbakerullingsfunksjon bidrar til sikker håndtering på ramper og lastebrygger.

Delte komponenter for maksimal driftstid

PSD er en modulbasert konstruksjon med UniCarriers' unike konsept med delte komponenter. Den deler komponenter med PLL Piccolo, PSL Solo og PS Alto – det gir maksimal driftstid og sannsynlighet for å få reparert feilen ved første besøk av servicemekaniker (First Time Fix Rate). I tillegg sørger den børsteløse vekselstrømmotoren for lengre vedlikeholdsintervaller.

Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English