Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English

PSL

Overview Brochure
Solo PSL kompakt stabler for gående fører.

Solo PSL kompakt stabler for gående fører er ideell til etterfylling på butikkgulvb, sdtabling, ordreplukking og intern transport over korte avstander, f.eks. i lagerhus, supermarkeder opg produksjonsområder.
Tar du opp og plasserer du paller opp til 2.090 mm på svært trange steder? Da kan Solo PSL være en perfekt partner for deg. Ved å tilføye den alternative hevede styrearm og sette den i loddrett stilling, kan Solo PSL arbeide på enda trangere områder.

Den forskjøvne styrearmen bedrer sikkerhet og sikt og gir operatøren anledning til å gå ved siden av trucken. Det ergonomiske styrearmhodet er konstruert for betjening med begge hender og har lett tilgjengelige betjeningsorganer for å lette håndteringen.
Er du interessert i UniCarriers Solo PSL?

Ønsker du å få vite mer?

Du kan gjerne laste ned vår brosjyre!

Fleksibel, kompakt stabler

PSH er en robust, fleksibel og brukervennlig truck for tung bruk under materialhåndteringsoperasjoner, f.eks. intern transport eller plukking og stabling opp til 2.090 mm. Løftekapasitet 1.600 og 1.250 kg.


Forskjøvet styrearm for sikker drift

Den forskjøvne styrearmen gjør det mulig for operatøren å gå ved siden av trucken. Dette gir full oversikt over gaffelen og lasten, og reduserer risikoen for fotskader. Den forskjøvne styrearmen har display og tastatur for inntasting av PIN-kode.Tre ulike innstillinger for operatørkategori sikrer at operatøren har tilgang til rett ytelse, avhengig av kjøreferdigheter, og hindrer uautorisert bruk. ATC T4-kontrolleren, inkl. en avansert feilkodefunksjon, bidrar til rask feilsøking.

Plassparende chassis

Det smale (kun 660 mm bredt) og korte chassiset med avrundede kanter gir operatøren anledning til å ta opp og plassere paller på svært trange steder. De avrundede kantene reduserer også faren for skader på godset til et minimum, mens den lave støtfangeren på det korte stålbelagte chassiset hindrer fotskader. For enda bedre utnyttelse av plassen, finnes alternativet med kjøring med hevet styrearm.

Delte komponenter for maksimal driftstid

PSL er en modulbasert konstruksjon med Atlets unike konsept med delte komponenter. Den deler komponenter med PLL Piccolo, PSL Doppio og PS Alto – det gir maksimal driftstid og sannsynlighet for å få reparert feilen ved første besøk av servicemekaniker (First Time Fix Rate). I tillegg sørger den børsteløse vekselstrømmotoren for lengre vedlikeholdsintervaller.

Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English