Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English

Polityka prywatności

Tę politykę prywatności opublikowano w dniu 25.05.2018 r.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) w Mitsubishi Logisnext Europe (MLE) mamy obowiązek ochrony prywatności naszych klientów, osób odwiedzających naszą stronę internetową i innych osób kontaktujących się z nami. Na tej stronie znajdą Państwo informacje o tym, jakie dane osobowe możemy od Państwa uzyskiwać, dlaczego je gromadzimy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy i chronimy.

Kim jesteśmy?

MLE produkuje i dostarcza urządzenia i rozwiązania do transportu materiałów. Nasza siedziba znajduje się w Mölnlycke w Szwecji, a spółki zależne w Belgii, Danii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Holandii, Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Adres naszej siedziby to:

MLE Group Office Filial
Metallvägen 9
435 82 Mölnlycke
Sweden

Numer VAT spółki to 516412-2276.

Kiedy gromadzimy Państwa dane osobowe?

Osoby odwiedzające stronę internetową
Po wypełnieniu formularza na naszej stronie internetowej – na przykład w celu przesłania zapytania biznesowego lub zgłoszenia subskrypcji bloga. Jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych za pośrednictwem naszego formularza, nie możemy gromadzić danych identyfikujących Państwa za pośrednictwem strony internetowej, ale Państwa zanonimizowany adres IP może zostać zapisany.

Osoby ubiegające się o pracę i studenci
Przy okazji ubiegania się o objęcie wakatu, staż lub przygotowywanie pracy magisterskiej w MLE.

Klienci
Kiedy stają się Państwo klientem MLE (niezależnie od tego, czy kupują produkty lub rozwiązania, czy też usługi szkoleniowe i edukacyjne), gromadzimy dane osobowe, aby móc się z Państwem skontaktować i utrzymywać nasze relacje biznesowe.

Dostawcy
Przy nawiązaniu kontaktu lub podpisaniu umowy z MLE jako dostawca rzeczywisty lub potencjalny.

Dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy te dane osobowe?

Odwiedzający stronę internetową i klienci
Państwa dane osobowe służą nam do celów marketingowych lub obsługi klienta.

Możemy wykorzystywać Państwa dane do następujących celów:

o   Wysyłanie zamówionych informacji marketingowych, na przykład o naszych produktach i usługach, wpisach na blogu lub innych treści, które mogą być dla Państwa interesujące, a także o wydarzeniach i kampaniach, w których uczestniczymy.

o   Wysyłanie powiadomień o publikacji nowych wpisów na blogach, do których Państwo zgłosili subskrypcję.

o   Udzielanie odpowiedzi lub wykonywanie dalszych działań dotyczących zapytania biznesowego złożonego przez Państwa za pośrednictwem naszego formularza (np. odpowiedź na zadane pytanie o produkt lub usługę).

o   Utrzymywanie relacji biznesowych z klientem dzięki przechowywaniu w systemie CRM danych kontaktowych i informacji o wcześniejszych kontaktach.

o   Rezerwacja miejsc na szkoleniach, na które Państwo się zapisali, i wydawanie świadectw szkoleniowych.

Osoby ubiegające się o pracę i studenci
W przypadku podań o pracę lub praktyk studenckich wykorzystujemy dane osobowe w celu nawiązania kontaktu i określenia przydatności kandydata do pracy.

Dostawcy
Dane osobowe umożliwiają nam podpisywanie umów i dbanie o poprawność danych kontaktowych do naszych dostawców.

Jaką podstawę prawną stosujemy przy gromadzeniu danych osobowych?

Osoby odwiedzające stronę internetową
Zgoda – Dane osobowe gromadzimy wyłącznie za Państwa zgodą wyrażoną w momencie ich uzyskiwania. Na przykład przed wysłaniem naszego formularza kontaktowego będą Państwo musieli wyrazić zgodę na gromadzenie ich danych za pośrednictwem tego formularza.

Osoby ubiegające się o pracę i studenci
Przy składaniu podań o pracę opieramy się na naszym uzasadnionym interesie i zobowiązaniach prawnych.

Dostawcy
W przypadku obecnych i potencjalnych dostawców przetwarzanie danych osobowych opieramy na zawartej umowie lub na naszym uzasadnionym interesie w celu nawiązywania relacji biznesowych.

Klienci
W przypadku obecnych i potencjalnych klientów przetwarzanie danych osobowych opieramy na zawartej umowie lub na uzasadnionym interesie w celu nawiązywania relacji biznesowych.

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

Osoby odwiedzające stronę internetową
Gdy wypełniają Państwo nasz formularz kontaktowy, możemy gromadzić Państwa imię i nazwisko, nazwę firmy, adres i miejscowość zarejestrowania firmy, adres e-mail i numer telefonu. Nie zawsze jednak prosimy o podanie wszystkich tych danych osobowych. Na stronie internetowej możemy również gromadzić Państwa adres IP i rejestrować czynności wykonywane na stronie – na przykład przeglądanie określonej podstrony lub kliknięcie danego przycisku.

Nie gromadzimy ani nie przechowujemy żadnych „szczególnych kategorii danych osobowych” opisanych w RODO.

Osoby ubiegające się o pracę i studenci
W przypadku podań o pracę gromadzimy podstawowe dane kontaktowe, list motywacyjny, życiorys, profil zachowań, dane osób, które udzieliły referencji kandydatowi oraz ich ocenę.

Klienci
W przypadku obecnych i potencjalnych klientów możemy gromadzić podstawowe dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a także adres firmy. W przypadku klientów, którzy odbyli szkolenie w naszym Centrum Kompetencyjno-Szkoleniowym, rejestrujemy również numer ubezpieczenia społecznego. Możemy również przechowywać dane dotyczące poprzednich transakcji i spotkań.

Dostawcy
W przypadku obecnych i potencjalnych dostawców gromadzimy imię i nazwisko (nazwę) i dane kontaktowe dla następujących działów: sprzedaż, jakość i logistyka.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Osoby odwiedzające stronę internetową
Po przekazaniu nam przez Państwa danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej, przechowujemy przez okres niezbędny naszym zdaniem do wykonania jakiegokolwiek zadania, które pierwotnie nam Państwo powierzyli, lub udzielenia Państwu stosownej pomocy w przyszłości. Jeśli na przykład zdecydowali się Państwo na subskrypcję bloga, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały okres jej trwania, abyśmy mogli wysyłać Państwu e-maile z aktualizacjami po publikacji nowych wpisów. Na Państwa żądanie niezwłocznie i bezpiecznie usuniemy Państwa dane osobowe.

Osoby ubiegające się o pracę i studenci
W przypadku podań o pracę zapisujemy Państwa dane podczas trwającej rekrutacji i przechowujemy je przez dwa lata.

Klienci
Gdy przechowujemy Państwa dane w naszym systemie CRM, pozostają one tam przez okres niezbędny naszym zdaniem do wykonania jakiegokolwiek zadania, które pierwotnie nam Państwo powierzyli, lub udzielenia Państwu stosownej pomocy w przyszłości – na przykład w celu sprawdzenia, jakie urządzenia zakupili już Państwo w naszej firmie.

Dostawcy
Państwa dane przechowujemy przez cały okres obowiązywania umowy i istnienia aktywnych relacji biznesowych pomiędzy naszymi firmami.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do danych osobowych?

Mają Państwo prawo zażądać od nas:

·        Kopii wszystkich Państwa danych osobowych, którymi dysponujemy. Dane dostarczamy w formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

·        Aktualizacji lub zmiany Państwa danych osobowych.

·        Usunięcia wszystkich lub wybranych danych osobowych.

·        Całkowitego lub częściowego zaprzestania przetwarzania danych osobowych, niezależnie od tego, czy obecnie przechowujemy Państwa dane osobowe.

Jeśli chcą Państwo złożyć jedno z powyższych żądań, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres privacy [at] unicarrierseurope.com

Jak używamy plików cookie?

Stosowane przez nas pliki cookie gromadzą pewne informacje podczas przeglądania przez Państwa naszej strony internetowej, takie jak przeglądarka internetowa, adres IP i czynności wykonywane na stronie. Plików cookie używamy, aby zapewnić Państwu wygodniejsze korzystanie ze strony – na przykład przekierowując użytkownika na lokalną stronę internetową dla danego państwa. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików cookie można znaleźć pod adresem strona naszej polityki dotyczącej plików cookie.

Czy udostępniamy Państwa dane osobom trzecim?

Nie udostępniamy, ani nie sprzedajemy Państwa danych nikomu innemu spoza grupy MLE, chyba że musimy zaangażować osobę trzecią niezbędną  do zrealizowania Waszego zapytania(np. dystrybutora, dealera i innych partnerów).

Czy ktoś inny ma dostęp do Państwa danych osobowych? (Podmioty przetwarzające dane bezpośrednio i na zamówienie)

Niektóre osoby trzecie, z którymi współpracujemy, mogą mieć dostęp do danych osobowych, które przekazali nam Państwo za pośrednictwem strony internetowej – są to na przykład zewnętrzne agencje i dostawcy, którzy mają dostęp do używanego przez nas oprogramowania do przechowywania danych osobowych. Dbamy o to, aby te osoby trzecie przestrzegały naszych zasad ochrony prywatności.

Czy zmieniamy naszą politykę prywatności?

Polityka ta może od czasu do czasu ulegać zmianie lub aktualizacji. Poinformujemy Państwa o każdej istotnej zmianie w naszej polityce prywatności lub w sposobie wykorzystywania danych osobowych.

Jak można złożyć skargę o naruszenie prywatności?

Jeśli chcą Państwo złożyć skargę dot. sposobu, w jaki gromadzimy lub wykorzystujemy Państwa dane, mogą Państwo wysłać e-mail na adres privacy [at] unicarrierseurope.com 

Jednakże można również złożyć skargę bezpośrednio do krajowych organów sprawujących nadzór nad ochroną danych osobowych, jak np. Information Commissioner’s Office w Wielkiej Brytanii lub Datainspektionen w Szwecji.

 

Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English