Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English

IFRS 16 leasingkalkylator

Denna kalkylator genererar en uppskattning baserat på branschmedelvärden för service och din egen beräknade låneränta. Också det ger en uppskattning av tillgångsvärdet, totalräntan och total servicekostnaden under ditt leasingavtal enligt IFRS 16. Även om det kan hjälpa till med din förberedelse för IFRS 16 Leasingavtal, bör den inte användas som ersättning för professionell ekonomisk rådgivning.

Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English