Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English

COVID-19: Vår policy

Det nya coronaviruset (COVID-19) fortsätter att påverka oss över hela världen, och UniCarriers är inget undantag.

I tider som dessa är säkerheten och välbefinnandet för vår personal, kunder och partners av största vikt. Det är därför vi har vidtagit ett antal åtgärder på våra kontor och fabriker i hela Europa för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta så normalt som möjligt, utan att människor riskerar att infekteras.

På våra kontor

På grund av vår verksamhets art är det inte möjligt för alla våra anställda att arbeta på distans. Det är dock ett alternativ för all kontorspersonal, med förbehåll för godkännande från chefer.

För personal på kontor minimeras fysiska möten så långt det är möjligt – istället hålls de digitalt utan att deltagarna samlas i mötesrum. Andra typer av händelser som kan kräva fysiska möten, till exempel interna utbildningar, skjuts upp tillsvidare. Personalen uppmuntras också att tvätta händerna ofta och hålla sig borta från jobbet om de känner sig sjuka.

Externa besök till våra kontors- och fabrikslokaler undviks i möjligaste mån. För de externa gäster som önskar besöka oss erbjuder vi att hålla möten digitalt eller skjuta upp besöket tillsvidare.

Affärsresor, både inom och utanför landet, hålls också till ett absolut minimum och riskbedömningar görs där resor är absolut nödvändigt. Resor för externa evenemang som leverantörsbesök eller mässor ställs in tillsvidare.

Vår utbildningsverksamhet fortgår, både i egna utbildningslokaler och hos kund, dock med riskbedömning för varje enskilt tillfälle där faktorer som antal deltagare, deltagarnas hälsa/riskzon, med mera, noggrant tas hänsyn till och utvärderas.

Externa besök av säljare / servicepersonal

Regler kring UniCarriers personal vid besök hos externa partners - till exempel av säljare eller servicetekniker - har också ändrats. UniCarriers kommer att följa externa partners policy vid besök i deras lokaler, som vid nödvändiga servicebesök, arbete med riskbedömning och förebyggande arbete kommer att genomföras i samråd med våra kunder inför ett eventuellt besök.

I våra fabriker

Våra produktionsanläggningar har infört nya åtgärder för att minska risken för infektion. Alla fysiska möten som inte är nödvändiga har reducerats till ett minimum och externa möten är ej längre tillåtna utöver leveranser och akuta serviceåtgärder.

Eftersom det med stor sannolikhet kommer att vara ett flertal fabriksanställda som kommer behöva vara borta från arbetet framöver på grund av sjukdom, är vi förberedda på att omfördela våra resurser till där de behövs bäst för att säkerställa att produktionen fortsätter.

För närvarande är dock vår största produktionsfråga när det gäller coronaviruset inte frånvaron av personal, utan leveranserna ut till kunder i länder där företagen har tillfälligt stängt. Inom alla områden i vår verksamhet - på kontor, fabriker, och bland service- och säljpersonal - fortsätter vi att följa besluten från de lokala hälsomyndigheterna och kommer att fortsätta anpassa vår interna policy efter hur dessa beslut förändras. Kontinuerliga interna uppföljningsmöten hålls
också på alla nivåer så att vi kan hantera frågor som rör coronavirus när de uppstår.

Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English