Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English

EPL

Översikt Broschyr
Inom materialhantering återfinner vi de fyra grundfunktionerna; lastning/lossning, transport, stapling och orderplock. Oavsett vilken, tillför de alla en kostnad och inte ett värde på en produkt eller tjänst. Den mest arbetsintensiva av dessa är orderplock. Det gör den också till den dyraste av alla materialhanteringsfunktioner. Just orderplock kan vara upp till tio gånger så kostnadsintensiv som de andra tre hanteringstyperna tillsammans.
Att öka effektiviteten i de övriga tre hanteringsmomenten kan spara pengar, men om man ökar den i plockning kommer det att ge den största och mest betydande kostnadsminskningen. Utförande, snarare än tur, är nyckeln till att uppnå detta. Den konkreta handlingen att plocka en artikel från en lagringsplats och placera den på lastbäraren går inte att göra mycket åt i fråga om effektivitetsökning. Däremot går det att påverka platsen för plockartiklarna och att få föraren närmare den platsen, vilka är de två viktigaste faktorerna som kan ha ett stort inflytande på att minska plockkostnaderna.
EPL
Plockare som kämpar med att komma åt en produkt förlorar tid och du förlorar pengar. Plockare som får snabb och enkel tillgång till en plockplats blir snabbare klara med uppgiften. De utnyttjar sin tid bättre, vilket avsevärt bidrar till att sänka kostnaderna. Plocktrucken EPL 100 är utformad för snabb, ergonomisk och kostnadseffektiv orderplock. Det är en truck för plock på mellannivå och finns i två standardutföranden för att underlätta orderplock från pallställage eller från hyllsystem. Med EPL 100 plockar du enkelt och smidigt från en höjd av 2800 mm till 3400 mm. Genom att ge föraren omedelbar tillgång till plockplatser minskar EPL tidsåtgången för orderplockningen, vilket reducerar kostnaderna och ökar lönsamheten.
EPL
Är du intresserad av UniCarriers EPL?

Vill du veta mer?

Ladda gärna ner vår broschyr!
Förarskyddstak

ProVision förarskyddstak och mast för bästa sikt och säker körning.

Pro-Access sidogrindar

Pro-Access sidogrindar med automatiska sensorer för att förhindra användning av trucken med grindarna öppna över 1200 mm.

Gå-bredvid knapp

Knapp tillgänglig för att gå bredvid trucken och därmed underlätta snabbare plockning från två närliggande platser.

Givare i golvet

Ett lågt insteg minskar förarens trötthet och förbättrar prestandan. En automatisk golvgivare anger att föraren står på trucken samt stannar automatiskt när föraren stiger av trucken.

Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English