Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English

Hälsoprogram Aktiv

UniCarriers hälsoprogram Aktiv hjälper dig att minska kostnaden för truckrelaterade förslitningsskador.

Långvarigt användande av truckar leder till förslitnings- och belastningsskador som i sin tur orsakar personligt lidande och stora kostnader för ditt företag. Det behöver inte vara så. UniCarriers Hälsoprogram Aktiv är ett unikt utbildningspaket som förebygger skador hos dina truckförare. Paketet består av både praktiska övningar och råd och tips för att motverka och undvika skador.

Praktiska övningar

Övningarna är framtagna av sjukgymnast och hjälper dina truckförare att motverka skadliga snedbelastningar som uppstår vid dagligt arbete med truck. Övningarna förklaras pedagogiskt via planscher och ett kompendium. Övningarna är specialanpassade för förare av ledtruckar, lågplockare, sidsittare, motviktare och ståstaplare.

Råd och tips

Paketet innefattar flera råd och tips, bland annat vad förarna av olika truckmodeller ska tänka på i det dagliga arbetet och hur man kan undvika de vanligaste problemen. Kostnad 500 kr exkl. moms.

Innehåll

  • Fem planscher med övningar som kan sättas upp på lämpliga platser
  • Kompendium med goda råd och tips samt övningar

 

Andra skadeförebyggande utbildningar

UniCarriers erbjuder även utbildningar för truckförare, arbetsledare och skyddsombud som hjälper till att förstå orsakerna bakom och förebygga de vanligaste belastningsbesvären. Läs mer om våra ergonomiutbildningar.

Beställ Hälsoprogrammet Aktiv genom att kontakta oss

Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English