Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English

Riskbedömning

Är du 100% säker på att din arbetsplats är optimal ur risk- och effektivitetssynpunkt? Låt UniCarriers göra en riskbedömning.

Med UniCarriers riskbedömning får ni hjälp att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet. En riskbedömning innebär att vi går in med våra verktyg och bedömer de arbetsförhållanden som har betydelse för personalens säkerhet. Hur används truckarna? Finns det kläm- och/eller påkörningsrisker? Vilka kunskaper har de som arbetar med materialhanteringen? Har de rätt skyddsutrustning? Hur kan vi öka säkerheten och förbättra din materialhantering?

Vi utgår från det regelverk som började gälla 1 juli 2007, och vi tittar bland annat på de krav som stadgas i:

Riskbedömningen genomförs tillsammans med företagets nyckelpersoner.

Riskbedömningen ger en säkrare och effektivare arbetsmiljö

Riskbedömningen används sedan för att minimera och ta bort säkerhetsbrister i den egna verksamheten. Detta leder till en säkrare arbetsplats med sänkta kostnader för bland annat personalfrånvaro och reparationer på truckar, gods och inventarier. Dessutom leder det till en tryggare, mer välmående och produktivare personal.

Kontakta oss för mer information om riskbedömning

Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English