Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English

Allt handlar om föraren

Detta kan du förvänta dig: Säker och effektiv drift och hantering

Logisnext Swedens lösningar för hälsa och säkerhet strävar efter maximal säkerhet i din anläggning. Välutbildad personal är inte bara ett lagkrav – de är avgörande för en effektiv drift av ditt företag. Genom att inspektera och analysera risker och svaga punkter i dina processer kan du ta ett stort steg mot en säkrare arbetsplats. Informationen som samlas in i en riskbedömning ligger till grund för förändringar som kan minimera anställdas sjukfrånvaro samt skador på gods, inredning och truckar. Kontentan blir inte bara en säkrare arbetsplats, utan även en god möjlighet att spara in på onödiga kostnader.

 

Ergonomi och säkerhet

Logisnexts grundläggande princip i ergonomisk design för truckar: att låta föraren ha en naturlig hållning under hela arbetsdagen. Denna princip är vår utgångspunkt när vi designar styrarm, flytande armstöd, miniratt, handtag för att komma in i trucken, lutning på ryggstöd, skyddstak, spakar och kontroller. Och många fler designlösningar för att hålla dina förare säkra.

Truckutbildning

Med bra utbildning blir verksamheten säkrare – och mer lönsam. Materialhantering involverar olika riskmoment. Risken för skador minskar om personalen har ordentlig utbildning och kan utföra sina arbetsuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Vi har över 50 års erfarenhet av materialhantering. Under dessa år har vi skaffat oss djupa kunskaper inom bland annat ergonomi, effektiv körning och givetvis hantering av material. Med denna erfarenhet och kunskap som grund har vi sedan 1975 erbjudit truckutbildningar och andra relevanta utbildningar inom materialhantering. Användbara utbildningar som ger kunskaper som omgående kan göra er verksamhet säkrare och mer lönsam.

Truckutbildning

UniCarriers-ergonomi

Logisnext prioriterar teknik som minskar påverkan av lång körning på förarens kropp och förbättrar säkerheten medan bästa effektivitet upprätthålls.

Ergologic multikontroll
Asymmetrisk styrarm
Förarutrymme

Och kom ihåg att ta hand om din viktigaste tillgång: förarna

Övningar och tips för hälsosamma förare. Vad behöver förare av olika typer av truckar tänka på under sitt dagliga arbete? Vilka är de vanligaste skadorna eller åkommorna och hur kan de undvikas? Vi erbjuder ett fullständigt paket av praktiska övningar, utformade av en fysioterapeut, för att hjälpa truckförare förebygga de skadliga asymmetriska påfrestningar som kan uppkomma till följd av deras dagliga arbete.

Choose language

Market

Belgique / België | Français / Nederlands

Danmark | Dansk

Deutschland | Deutsch

España | Español

France | Français

Italia | Italiano

Nederland | Nederlands

Norge | Norsk

Polska | Polski

Sverige | Svenska

Türkiye | Türkçe

United Kingdom | English

Unicarrierseurope.com English